ใช้ผงซักฟองชนิดผงได้หรือไม่?

สามารถนำมาใช้ที่ร้านได้ แต่แนะนำให้ลูกค้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะผงซักฟอก แบบผงส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของแป้ง หากลูกค้าใส่ในปริมาณที่เยอะเกินไป อาจจะทำให้ตกค้างในผ้าของลูกค้าได้