อุณหภูมิ อบผ้า แต่ละแบบเท่าไร?

อุณหภูมิสูง (High) = 77c

อุณหภูมิปานกลาง (Med) = 63c

อุณหภูมิต่ำ (Low) = 49c

อุณหภูมิสำหรับผ้าบอบบาง (delicate) = 38c

อุณหภูมิไม่มีความร้อน (no heat) = ไม่มีความร้อน