อบผ้า 25 นาที เสร็จแล้วแห้งเลยไหม?

ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า และอุณหภูมิที่ลูกค้าเลือกในการอบผ้า หากผ้าหนามาก หรือผ้ายีนส์ต่างๆ ใช้อุณหภูมิสูงสุด (high) อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการอบผ้าจึงจะทำให้ผ้าแห้งสนิท (ระหว่างการอบผ้าสามารถเปิดฝาเครื่องอบผ้าเพื่อตรวจสอบระดับความแห้งของผ้าได้ หลังจากตรวจสอบเสร็จแล้ว ปิดประตูและกดปุ่ม start เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ  ไม่ควรเปิดฝาบ่อย หรือหลายๆครั้งเกินไป แนะนำให้เปิดช่วงก่อนหมดเวลา 8 นาที หากคาดว่าผ้าไม่แห้ง ให้หยอดเงินเพื่อเพิ่มเวลาอีกได้)