อบผ้าดีอย่างไร?

ผ้าแห้งสนิทไม่ต้องตาก ไม่ต้องรอเก็บผ้า ผ้าไม่เหม็นอับ กลิ่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มคงอยู่กับผ้าได้ดีกว่าการตากผ้า, เลี่ยงลดความเสี่ยงในการเจอมลพิษขณะตากผ้า เช่น ฝุ่นละออง แมลงกินผ้า ควันต่างๆ, ช่วยกำจัดฝุ่นผ้า กำจัดไรฝุ่น ฆ่าเชื้อได้, ประหยัดเวลา ในการตากต้องใช้เวลาทั้งวันในการรอผ้าแห้ง อบผ้าใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ผ้าแห้งสนิท พับเก็บเข้าตู้ได้เลย