มีการทำความสะอาดเครื่องซักและอบผ้า ในร้านอย่างไงบ้าง?

ทุกสาขาของเราจะมีแม่บ้านเข้าทำความสะอาดตัวเครื่องทั้งภายใน และภายนอกเป็นประจำทุกวัน  รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ภายในร้านด้วย