เครื่องซักผ้าต่างกับเครื่องที่ใช้ที่บ้านอย่างไร?

เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรม จะมีรอบในการปั่นจะมากกว่า ระบบน้ำเข้าเครื่องได้เร็วกว่า ใช้เวลาในการซักต่อครั้งน้อยกว่า และปั่นได้หมาดมากกว่า สามารถแยกผ้าและมาซักได้ทีเดียวหลายๆเครื่องพร้อมกัน