หมอน ตุ๊กตา นำมาซักได้ไหม?

สามารถนำมาซักได้  แต่แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมอน และตุ๊กตาของลูกค้าไม่มีรอยขาด หรือเปื่อยก่อนนำมาซัก เนื่องจากอาจจะทำให้ฉีกขาด หรือแตกได้ หรือแนะนำให้นำหมอนหรือตุ๊กตาใส่ถุงถนอมผ้าก็อาจจะช่วยป้องกันการฉีกขาดได้ หากลูกค้าต้องการอบผ้า ให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนว่าใส้ในของหมอนหรือตุ๊กตาไม่ใช่ใยสังเคราะห์ เม็ดโฟม นุ่นที่มีเมล็ดของนุ่นรวมอยู่ด้วย และไม่ใช่วัสดุที่ละลายได้ เนื่องจากอาจจะทำให้หมอนหรือตุ๊กผิดรูปไปได้