ผ้านวม 6 ฟุต ต้องใช้เครื่องขนาดไหน?

ผ้านวม 6 ฟุต 1 ผืน พร้อมปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน สามารถซักได้ที่เครื่องซักผ้าขนาด 14 kg หากต้องการซักผ้านวม 6 ฟุต ปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน 2 เซ็ต ก็สามารถซักได้ที่เครื่องซักผ้าขนาด 27 kg โดยสามารถใส่ไปได้ทั้ง 2 เซ็ต พร้อมกันในเครื่องเดียวได้เลย