สายไหม ร.พ.

Location and Contact Infomation

WashXpress สายไหม​ (โรงพยาบาลสายไหม)​, Chaloem Phong Road, Sai Mai, Bangkok, Thailand

02-666-4646

WashXpress Thailand

Map