วัดลาดปลาดุก

Location and Contact Infomation

WashXpress ลาดปลาดุก, ทางหลวงชนบท นบ.1002 Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong District, Nonthaburi, Thailand

02-666-4646

WashXpress Thailand

Map