บางคูลัด วัดพระเงิน

Location and Contact Infomation

WashXpress บางคูลัด วัดพระเงิน, Bang Khu Lat-Wat Phra Ngoen Road, Bang Yai, Bang Yai District, Nonthaburi, Thailand

02-666-4646

WashXpress Thailand

Map