นิมิตรใหม่

Location and Contact Infomation

WashXpress นิมิตรใหม่, ์Nimit Mai Road, Min Buri, Bangkok, Thailand

02-666-4646

WashXpress Thailand

Map